Résultats de la 16è édition du Marathon International de Tana 2016

Télecharger les résultats complets

Marathon Homme

Rang Temps Dossard Nom et Prenoms
1 2:30:28 006 ANDRIAMPARANY FENOSOA HARIVELO HAJA NIRINA
2 2:34:15 116 RAKOTOMALALA JEAN DE LA CROIX
3 2:38:54 020 FITOHIZA MILIASY
4 2:41:27 093 RASOLONIRINA PARFAIT
5 2:42:22 087 RANDRIANIRINA JOACHIM
6 2:45:53 090 RASENDRASON WILLIAM
7 2:50:22 088 RANDRIASOALAZA PROSPER VINCENT
8 2:51:46 108 ZAFIANAKE
9 2:52:14 011 ANDRIANIRINA RIVOSOA HOBILALAINA
10 2:57:40 041 RAHOLISON HAJANIAINA OLIVIER

 

Marathon Femme

Rang Temps Dossard Nom et Prenoms
1 3:24:22 92 RAMANANTENASOA MARINA FLORENCE
2 3:33:04 45 RATIANARISOA Landinirina
3 3:37:20 100 RAZAFINDRAVELO FANOMEZANTSOA
4 3:40:59 70 RASOAMBOLATIANA Lova
5 3:51:21 97 RAZAFIMAHATRATRA ELISE
6 4:12:48 280 Rasoarivelo Jeanne Pierrette
7 4:31:13 38 RAFIDISON SYLVIE
8 5:20:52 39 RAHANTAMALALA ANASTHASIE
9 6:00:49 26 JONAH RAJOARINORO LINDA
10 6:08:26 66 RAMANAMPISON CORNELIA

 

Marathon 10km Homme

Rang Temps Dossards Nom et Prenoms
1 0:33:40 482 MAMPITSOATRY
2 0:34:15 863 RAKOTONDRASOA FULGENCE
3 0:34:20 452 FITOLIA
4 0:34:41 403 ANDRIAMAMPISOA STEPHAN
5 0:35:26 595 RAKOTONIAINA NICOLAS
6 0:35:33 391 RASOLOHERY ELSON TIANA
7 0:36:11 784 ZAFIMADY JOBEL
8 0:36:19 822 EMILIEN
9 0:36:35 516 RADIMBISON RAKOTONDRAZAFY MARIE LANDRYS
10 0:36:57 639 RAMAROLAHY BENJAMIN

 

Marathon 10km Femme

Rang Temps Dossard Nom et Prenoms
1 0:42:03 865 Razafindrafara Nany Madeleine
2 0:44:08 508 RABEMIHOATRA SOLONIRINA OLIVA
3 0:44:25 642 RAMIANDRISOA MBOLATIANA
4 0:46:18 705 RASOARIMANANA HERINIRINA VOAHIRANA
5 0:46:25 866 866 N.N.
6 0:46:34 664 RANDRIAMAMPIONONA NANTENAINA
7 0:47:51 873 873 N.N.
8 0:47:53 361 RENITAVY CROW MARIE THERESE
9 0:48:39 726 RAVAOARISOA NAMBININTSOA
10 0:50:27 703 RASOANANDRASANA ANATOLIE BRUCIAH

 

Handirun Homme

Rang Temps Dossards Nom et Prenoms
1 0:46:06 844 Dovick
2 0:48:18 813 Jean Claude
3 0:53:04 834 MALAKA Willy
4 0:53:40 843 843 N.N.
5 0:57:05 837  
6 1:00:45 809 CHRISTOPHE
7 1:01:46 845 RANDRIANARIVELO FRANCOIS BRUNO
8 1:01:57 848 RASOLONIAINA Jean Claude
9 1:09:08 846 846 N.N.
10 1:12:23 811 GILBERT LOVASOA

 

Handirun Femme

Rang Temps Dossards Nom et Prenoms
1 1:21:56 806 Mbola
2 1:24:04 899 VOLOLOMBOAHANGY Lantovola
3 1:26:21 816 Francisca
4 1:28:22 814  
5 1:28:47 315 RASOARIMALALA Olga Marie
6 1:28:59 314 RAZANADRATSIORY MERIE NADIA